Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in
wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn. Het einge wat blegnaijrk
is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset
van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens
gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih
lzeen maar het wrood als gheeel.

Voor de gene die het toch niet kan lezen;
Volgens een onderzoek op een Engelse universiteit maakt het niet uit in welke volgorde de letters in een woord staan. Het enige wat belangrijk is is dat de eerste en de laatste letter op de juiste plaats staan. De rest van de letters mogen willekeurig geplaatst worden en je kunt vervolgens gewoon lezen wat er staat. Dit komt omdat we niet elke letter op zich lezen maar het woord als geheel.

Ik heb nog een boek gevonden dat gaat over de lees snelheid van de ondertiteling bij een film. Dit wordt de Zessecondenregel genoemd.

Pauwels, Luc. Methodisch kijken: aspecten van onderzoek naar film en beeldcultuur. Leuven: Acco, 2007.

Advertenties